YSBRYDOLIAETH

Ble ydw i'n dechrau?

Mawrth 17, 2022

1. Lleoliad, lleoliad, lleoliad. Porwch drwy ein rhestr o leoliadau, cliciwch drwodd i'r rhai sydd o ddiddordeb i chi, creu rhestr fer a mynd ag ef o'r fan honno.

2. Dewiswch ddyddiad. Mae'n well cadw ychydig o opsiynau ar agor os gallwch, rhag ofn y bydd eich lleoliad dewisol yn brysur.

3. Archebwch eich cofrestrydd. Cysylltwch â ni a byddwn yn eich rhoi yn y dyddiadur. Eleni, y flwyddyn nesaf neu'r un ar ôl hynny? Dim problem, byddwn ni'n eich cael chi i archebu lle.

4. Ystyriwch pryd y bydd angen i chi roi rhybudd i'ch cofrestryddion lleol. Bydd angen iddo fod rywbryd rhwng 29 diwrnod a blwyddyn cyn y diwrnod mawr. Rhowch gylch iddynt am gyngor os nad ydych yn siŵr. Gallwch ddod o hyd iddynt yma: gov.uk

5. Pa mor fawr fydd dy ddathliad? Meddyliwch faint o westeion yr hoffech eu gwahodd a phwy fydd ar y rhestr.

6. Dewiswch thema. Nid oes rhaid i hyn fod yn unrhyw beth rhy benodol ond bydd meddwl am liwiau neu a ydych yn mynd yn draddodiadol neu eisiau gefeilliaid modern, yn eich helpu gyda phenderfyniadau eraill.

7. Beth fyddwch chi'n ei wisgo? Does dim rheolau yma, dim ond dod o hyd i rywbeth rydych chi'n teimlo'n wych ynddo.

8. Rhowch feddwl am yr anrhegion. Mae yna lawer o ffyrdd y gall eich gwesteion ddymuno'n dda i chi, efallai y byddwch am gael rhestr anrhegion draddodiadol neu rywbeth sydd wedi'i deilwra'n well i chi fel cwpl.

9. Ai cerddoriaeth oedd eich cariad cyntaf? Yn gefnogol cynnil neu'n feiddgar ac yn curo, mae gennym i gyd ein syniadau ein hunain lle mae cerddoriaeth yn y cwestiwn. Gall eich dewis o gerddoriaeth helpu i osod y naws ar gyfer eich diwrnod.

10. Bwyd. Efallai ei fod yn olaf ar y rhestr hon, ond bydd yn uchel yn eich blaenoriaethau. Bydd bwyd wedi'i ddewis yn dda yn cael eich gwesteion yn tostio'ch blas gwych.

Awdur:

YSBRYDOLIAETH DEBYG

Medi 22, 2022

Beth sy'n Trendio yn y Fro ar gyfer 2023?

Edrychwch ar ein harsylwadau o ddyddiadur y flwyddyn nesaf.

DARLLEN ERTHYGL
Mawrth 17, 2022

Ble ydw i'n dechrau?

Edrychwch ar ein 10 awgrym gorau ar gyfer cynllunio eich diwrnod mawr.

DARLLEN ERTHYGL