Cwcis a Phreifatrwydd

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld â http://www.yourvaleceremony.co.uk rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o'r safle. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o'r wefan hon ag unrhyw wybodaeth adnabod bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol drwy ein gwefan, byddwn yn agored am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud ag ef. Mewn achosion o'r fath byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bo ei hangen ar gyfer y gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, a'i ddileu wedi hynny. Yn achos gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, caiff eich gwybodaeth bersonol ei storio nes nad ydych yn dymuno parhau i dderbyn y gwasanaeth mwyach.

Defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Pan fyddwch yn ymweld â'r wefan hon am y tro cyntaf fe welwch neges yn eich cynghori bod cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan hon.

Nid oes unrhyw wybodaeth sensitif fel cyfeiriadau e-bost yn cael ei storio yn y cwcis hyn. Mae'r cwcis a ddefnyddiwn yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr o fewn ein gwefan, er enghraifft, pa feysydd sydd o ddiddordeb iddynt, a pha dudalennau y maent yn eu defnyddio'n aml.

Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis a ddefnyddiwn a pham.

Cwcis Hanfodol

Cwcis Dadansoddeg