LLEOLIAD

Tŷ Turner

GWNEWCH YMHOLIAD
Tŷ TurnerTŷ Turner
MAINT
60
Ym 1888, agorodd James Pyke Thompson oriel gelf fechan yn ei ardd i bobl leol ymweld â nhw ar y Sul pan nad oedd fawr ddim arall ar agor; Roedd yn credu bod ein lles wedi'i wella drwy edrych ar gelf. Mae Tŷ Turner yn lleoliad syfrdanol ar gyfer eich seremoni. Mae'r oriel uchaf yn ysgafn ac yn awyrog a gydag arddangosfeydd yn newid yn rheolaidd, bydd celf yn eich amgylchynu wrth i chi ddechrau eich bywyd newydd gyda'ch gilydd. Mae'r oriel ar y llawr gwaelod hefyd yn ddelfrydol ar gyfer seremoni neu gellid ei defnyddio ar gyfer tost cyntaf a bwffe ysgafn cyn i chi symud ymlaen i barhau â'ch diwrnod.

Tŷ Turner

Ffôn
Cyfeiriad
Tŷ Turner
Ffordd Plymouth
Penarth
CF64 3DH

Cyfleusterau

Caniateir arlwyo preifat

DYFARNIADAU

Lawrlwythiadau

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y Lleoliad.

Rheoli eich seremoni

Ewch i borth y seremoni
Credyd: Ffotograffiaeth Oliver Jones